بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری

بهداشت در هتل ::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين موضوعاتي است كه در ھر فعالیت و جامعه ای مورد توجه عموم قرار ميگیرد و همگان برای تحقق آن تلاش می کنند.

اين توجه در صنعت ھتلداري اھمیت زيادي دارد، تا جايي كه ميتوان ادعا نمود تمام انرژيي كه صرف جذب يك مسافر شده و كلیه ھزينه ھايي كه صرف جلب رضايت وي ميگردد، با يك خطاي بھداشتي به خطر افتاده و ضمن تھديد سلامت گردشگران، خسارت جبران ناپذيري به ھتل و صنعت گردشگري وارد مي نمايد.

لذا ھمان طور كه امنیت و آرامش يكي از مھمترين نكات جذب گردشگر و افزايش درآمد در ھتلداري ميباشد، مقوله بھداشت و سلامت نیز به ھمین اندازه مھم بوده و برای گردشگران دارای اهمیت ویژه ای است . از آنجايی كه ھتل شامل مجموعه هایي از قبیل واحدھاي صنفي مختلف مانند آشپزخانه ، رستوران ، قنادي ، قصابي ، بخش اقامتي و … ميباشد، از نظر بھداشتي بسیار حايزاھمیت بوده و ھر يك از واحدھا خود نیاز به مدیزیت بهداشت جداگانه ای دارند که به طور تخصصي نبه ارزيابي و شناسايي مخاطرات بھداشتي بپردازند و در روند حفظ و ارتقاي سلامت میھمانان و كاركنان صنعت ھتلداري موثر باشند .

بهداشت و ایمنی در هتل

بهداشت و ايمني در هتل به مجموعه شرايط كمي و كيفي گفته ميشود كه تحت آن شرايط نيازمندي هاي اساسي جسمي و روحي مهمانان تامين شده تا از بروز بيماري هاي واگير دار  وحوادث تا حد امكان جلوگيري بعمل مي آيد.

مسائل ايمني وبهداشت به دو گروه تقسيم ميشود:

الف : مسائلي كه كاركنان براي حفظ سلامتي خود بايد رعايت كنند.

ب : مسائلي كه كاركنان براي حفظ سلامتي مهمانان بايد رعايت كنند.

مهمترين اصول بهداشت محيطی هتل ها عبارتند از :

  • تامين آب مصرفي
  • بهداشت اماكن
  • سيستم جمع اوري ودفع زباله وفاضلاب
  • مبارزه باحشرات موذي وجوندگان

درباره ی قفل کارتی چه می دانید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با مشاور