درهای کارتی هتل

ژانویه 31, 2018

ویژگیهای استفاده از قفلهای کارتی چیست؟

ویژگیهای استفاده از قفلهای کارتی چیست؟  همان طور که می دانید امروزه بیشتر هتل ها و مراکز اقامتی از قفل کارتی و یا قفل هتلی به []
دسامبر 17, 2017

نرم افزار قفل هتلی

نرم افزار قفل هتلی چیست و چه کاربردی دارد؟ نرم افزار قفل هتلی :: یکی از مهمترین بخش های مربوط به مبحث قفل کارتی هتلی و []
تماس با مشاور