اخبار و مقالات هتل ها

دسامبر 9, 2017

اصول چیدمان میز

اصول چیدمان میز در مراسم های رسمی و غیر رسمی به چه صورت می باشد اصول چیدمان میز ::چیدن میز آنطور که به نظر می رسد []
دسامبر 2, 2017

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل چیست؟ اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل ::میزی که به شکل زیبا، با رومیزی تمیز و چند شاخه []
نوامبر 28, 2017

بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری بهداشت در هتل ::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين []
نوامبر 12, 2017

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل آداب سرو غذا در هتل ::یکی از مهمترین آداب سرو غذا محل استقرار آقا و خانم میزبان است که بهتر است []
نوامبر 12, 2017

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP مهمانان VIPو یا VVIP::ابتدا اجازه دهید تعریف درستی از میهمانان VIP ارائه دهیم . VIP مخفف کلمه Very Important Person میباشد . []
تماس با مشاور