اخبار و مقالات هتلداری

دسامبر 9, 2017

اصول چیدمان میز

اصول چیدمان میز در مراسم های رسمی و غیر رسمی به چه صورت می باشد اصول چیدمان میز ::چیدن میز آنطور که به نظر می رسد []
نوامبر 22, 2017

تکنیک های افزایش فروش در هتل

تکنیک های افزایش فروش در هتل چیست؟ تکنیک های افزایش فروش در هتل::در کل افزایش فروش معمولا همراه با افزایش سود همراه است و هر مجموعه []
نوامبر 12, 2017

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل آداب سرو غذا در هتل ::یکی از مهمترین آداب سرو غذا محل استقرار آقا و خانم میزبان است که بهتر است []
نوامبر 12, 2017

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP مهمانان VIPو یا VVIP::ابتدا اجازه دهید تعریف درستی از میهمانان VIP ارائه دهیم . VIP مخفف کلمه Very Important Person میباشد . []
تماس با مشاور