چرا قفل کارتی بخریم ؟

مزیت های قفل کارتی در پاسخ به سوال چرا قفل کارتی بخریم ؟

چرا قفل کارتی بخریم ؟::مزیت های قفل کارتی هتلی

استفاده از این قفل های کارتی هتلی دارای مزیت ها و منافع  بسیاری می باشند که به اختصار به آن می پردازیم.

با استفاده از قفل کارتی هتلی می توان بر رفت و آمد های هر یک تاز اتاق های هتل به طور جداگانه نظارت کرد .

امکان چک کردن تمامی ورود و خروج های مهمانان و کارکنان .

امکان ارائه گزارش رفت و آمد ها و بررسی شرایط خواص .

به علت عدم تماس این کارتها با قفل ، استهلاک پیش بینی شده برای قفل وجود نداشته و کارت از بین نمی رود .

ادامه مطلب