روابط عمومی در هتل

روابط عمومی در هتل  نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند ، درست مثل جاهای دیگر .

باید درست فکر کرد ، روابط عمومی در جایی مثل هتل دقیقاً با شکل‌گیری احساسات و درک آدم‌ها سر و کار دارد.

مشتری امروزی به گفتگو ، برقراری ارتباط ، تاثیر متقابل و در نهایت ارتباط صادقانه جواب می‌دهد و در وی تاثیر مثبت به سزایی ایجاد می کند . هم اکنون هر صنعت و تجارتی , از هر شاخه‌ای حتی هتلداری , نیازمند برپایی کمپین‌ های بازاریابی پیشرو است.

ادامه مطلب