مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP::ابتدا اجازه دهید تعریف درستی از میهمانان VIP ارائه دهیم .

VIP مخفف کلمه Very Important Person میباشد .

به معنای لغوی افراد خیلی مهم .

در زیر نمونه هایی از افرادی که در این طبقه از میهمانان قرار میگیرند نام برده شده اند:

زوج هایی که برای ماه عسل به هتل مراجعه مینمایند

میهمانانی که از تجربه قبلی خود در هتل ناراضی بوده اند

مدیران عامل شرکت ها و …

ادامه مطلب