فاکتور های مهم در انتخاب مدل های قفل های کارتی

فاکتور های مهم در انتخاب مدل های قفل های کارتی

فاکتور های مهم در انتخاب مدل های قفل های کارتی ::قفل های کارتی هتلی چندین سال است که به بازار رقابتی تجهیزات هتلی در ایران وارد شده است و توانسته است در این مدد خود را به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات هتلی در این بازار ثابت کند .

در دیرباز این قفل ها فقط جنبه امنیتی داشته اند ولی با گذر زمان و پیشرفت این قفل ها از نظر ظاهری دیگر فقط جنبه امنیتی آن ها مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد و زیبایی و لوکس بودن ظاهری نیز خود به این عرصه پای گذاشته است .

زیبایی قفل های کارتی از جند نظر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند :

  • 1- رنگ این مدل قفل کارتی ( قفل های هتلی )
  • 2- نوع طراحی پنل

در گشته قفل های کارتی فقط و فقط در رنگ های طلایی و سیلور تولید می شدند و کمتر کسی بود که به رنگ های دیگری فکر می کرد .

ادامه مطلب