بعد از نصب قفل دیجیتال با کلیدها چکار کنیم؟

بعد از نصب قفل دیجیتال با کلیدها چکار کنیم؟

بعد از نصب قفل دیجیتال با کلیدها چکار کنیم؟ ::قفل های دیجیتال نیاز به مراقبت و نگهداری و سرویس دورا ای ویژه ای دارند .

یکی ز مهمترین نکاتی که برای نگهداری و مراقبت قفل های کارتی و قفل های دیجیتال می بایست انجام داد , مراقبت از کلید مکانیکی منحصر به فرد هر یک از قفل ها می باشد .

1 – کلید های موجود برای هر قفل کارتی و یا قفل دیجیتالی کاملا منحصر به فرد و غیر قابل ساخت مجدد بوده , لذا به همین جهت است که در صورت مفقودی این کلید های مکانیکی می بایست کلا توپی قفل را تعویض نمود .

2 – لازم است که در مجموعه های اقامتی حتما حتما شماره اتاق های هر قفل روی کلید یاد داشت شود تا با یک دیگر قاتی نشوند و ما را به دردسر بزرگ دچار نکنند .

حال به این سوال مواجه می شویم که کلید مکانیکی ممکن است کجا و در چه زمانی راه گشای مشکل ما باشد؟

ادامه مطلب

سیستم حریم خصوصی در قفل دیجیتال به چه معنا می باشد؟

سیستم حریم خصوصی در قفل دیجیتال به چه معنا می باشد؟

سیستم حریم خصوصی در قفل دیجیتال به چه معنا می باشد؟:: یکی از اصطلاحاتی که در زمینه قفل های کارتی و قفل های دیجیتال زیاد به گوش می خورد اصطلاح حفظ حریم خصوصی می باشد که حال می خواهیم به اختصار به توضیح و تفصیل این موضوع بپردازیم .

در ابتدا و پیش از هر چیز به برررسی خود کلمه حریم خصوصی و لزوم حفظ و سیانت از آن مبی پردازیم  .

ادامه مطلب