هتلداری به سبک و سیاق ایرانی

روش های هتلداری به سبک و سیاق ایرانی

هتلداری به سبک و سیاق ایرانی::هتل ها در ایران در واقع نوع پیشرفته و به روز شده همان کاروان سرا ها و مهمان خانه هایی هستند که در دوران صفویه و هخامنشیان تاسیس شده بودند و به خاطر حس مهمان نوازی ایرانیان شهرت بسیار یافته بودن.

به نظر شما هتل های موجود در ایران چه مقدار با استاندار هتل های جهانی هم سو است؟ و آیا معنی درجه های هتل که همان هتل های تک ستاره تا معمولا 5 ستاره هستند با استاندار های موجود در ایران چقدر هم خوانی دارد؟

ادامه مطلب