تکنیک های افزایش فروش در هتل

تکنیک های افزایش فروش در هتل چیست؟

تکنیک های افزایش فروش در هتل::در کل افزایش فروش معمولا همراه با افزایش سود همراه است و هر مجموعه و کارگاهی در هر حوضه فعالیت و کاری به دنبال افزایش فروش و اقزایش میزان سطح درآمد و سود آوری است.

معمولا در هتل شیوه بیزینس کمی متفاوت تر بوده و معمولا از اصطلاح  UPSELLING برای افزایش فروش و سود آوری استفاده می کنند.

حال به این مطلب می پردازیم که  UPSELLING چیست؟

به همین سبب از یک مثال بسیار ساده و ملموس استفاده می کنیم:

در بسیاری از هتل های ایران قیمت اتاق همراه با صبحانه محاسبه می شود

ادامه مطلب