تجهیزات لابی هتل

تجهیزات لابی هتل شامل چه مواردی می شود؟

تجهیزات لابی هتل::برای برسی این موضوع بیش از هر چیز باید به چندین نکته توجه کرد :

1 – لابی هتل به عنوان اولیت فضای داخلی که مسافر با آن مواجه می شود تاثیر بسیار بسیار زیادی در جلب نظر مثبت مشتری و به دست ۀوردن نظر مثبت وی به هتل دارد.

2 – لابی هتل این حس را به مشتری میدهد که به مقصد مورد نظرش رسیده است.

3 – لابی مشتری را در یک فضا و دنیای جدید قرار میدهد که اتمسفر و فضای خاص خودش را دارد .

مهمانهای گوناگون با اهداف متفاوت به هتلهای مختلف وارد میشوند که نیازها و خواسته های متفاوتی دارند. لذا از این جا بود که طراحی لابی هتل و دانش و تجهیزات مورد نیاز آن برای بالا بردن کیفیت هرچه بیشتر خدمات و جلب مشتری مد نظر هتلدلران قرار گرفت.

ادامه مطلب