اصول چیدمان میز

اصول چیدمان میز در مراسم های رسمی و غیر رسمی به چه صورت می باشد اصول چیدمان میز::چیدن میز آنطور که به نظر می رسد سخت نیست، چند قانون کلی برای چیدن میز غذای رسمی...
ادامه مطلب

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل چیست؟ اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل::میزی که به شکل زیبا، با رومیزی تمیز و چند شاخه گل تزئین شده باشد و کاردها، چنگال ها و لوازم...
ادامه مطلب

بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری بهداشت در هتل::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين موضوعاتي است كه در ھر فعالیت و جامعه ای مورد...
ادامه مطلب

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل آداب سرو غذا در هتل::یکی از مهمترین آداب سرو غذا محل استقرار آقا و خانم میزبان است که بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا...
ادامه مطلب

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP مهمانان VIPو یا VVIP::ابتدا اجازه دهید تعریف درستی از میهمانان VIP ارائه دهیم . VIP مخفف کلمه Very Important Person میباشد . به معنای لغوی افراد خیلی مهم . در زیر...
ادامه مطلب