اصول چیدمان میز

اصول چیدمان میز در مراسم های رسمی و غیر رسمی به چه صورت می باشد

اصول چیدمان میز::چیدن میز آنطور که به نظر می رسد سخت نیست، چند قانون کلی برای چیدن میز غذای رسمی وجود دارد، اولین نکته ای که به هنگام چیدن میز باید به آن دقت کنیم این است که آیا برای یک مهمانی رسمی تدارک می‌بینید یا میز غذای صمیمی، دوستانه و غیر رسمی است .

یکی از مهمترین اصولی که در چیدن میز باید به آن دقت کرد  ترتیب قرار گرفتن ظروف روی آن است. .

وسایل همیشه به ترتیب استفاده از بیرون به داخل چیده می شوند.

ادامه مطلب

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل چیست؟

اصول چیدمان میز غذا در رستوران هتل::میزی که به شکل زیبا، با رومیزی تمیز و چند شاخه گل تزئین شده باشد و کاردها، چنگال ها و لوازم دیگر به طرز صحیحی روی آن چیده شده باشند، نه فقط اشتهای افرادی را بر می انگیزد؛ بلکه سبب می شود آنهایی که دور آن میز برای صرف غذا جمع می شوند، حداکثر سعی خود را برای رعایت آداب غذاخوردن به کار برند.

در ميهمانیهای ساده و غيررسمی معمولاً این وسایل را شامل میشود:
یک قاشق سوپخوری
یک قاشق غذاخوری
یک کارد غذاخوری
چنگال صرف غذا
چنگال صرف سالاد
یک بشقاب بزرگ برای سرو غذای اصلی
یک بشقاب کوچک مخصوص صرف سوپ/ سالاد
یک کارد و بشقاب کرهخوری/ سادلادخوری
ليوان
دستمال سفره
ادامه مطلب

بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری

بهداشت در هتل::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين موضوعاتي است كه در ھر فعالیت و جامعه ای مورد توجه عموم قرار ميگیرد و همگان برای تحقق آن تلاش می کنند.

اين توجه در صنعت ھتلداري اھمیت زيادي دارد، تا جايي كه ميتوان ادعا نمود تمام انرژيي كه صرف جذب يك مسافر شده و كلیه ھزينه ھايي كه صرف جلب رضايت وي ميگردد، با يك خطاي بھداشتي به خطر افتاده و ضمن تھديد سلامت گردشگران، خسارت جبران ناپذيري به ھتل و صنعت گردشگري وارد مي نمايد.

لذا ھمان طور كه امنیت و آرامش يكي از مھمترين نكات جذب گردشگر و افزايش درآمد در ھتلداري ميباشد، مقوله بھداشت و سلامت نیز به ھمین اندازه مھم بوده و برای گردشگران دارای اهمیت ویژه ای است . از آنجايی كه ھتل شامل مجموعه هایي از قبیل واحدھاي صنفي مختلف مانند آشپزخانه ، رستوران ، قنادي ، قصابي ، بخش اقامتي و … ميباشد، از نظر بھداشتي بسیار حايزاھمیت بوده و ھر يك از واحدھا خود نیاز به مدیزیت بهداشت جداگانه ای دارند که به طور تخصصي نبه ارزيابي و شناسايي مخاطرات بھداشتي بپردازند و در روند حفظ و ارتقاي سلامت میھمانان و كاركنان صنعت ھتلداري موثر باشند .

ادامه مطلب

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل

آداب سرو غذا در هتل::یکی از مهمترین آداب سرو غذا محل استقرار آقا و خانم میزبان است که بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.
– اگـر فرد مهمی میهمان بود می‌باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
– ظروف غذا می بایست در جهت عقربه‌های ساعت و از چپ به راست سرو گردد.

ادامه مطلب

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP

مهمانان VIPو یا VVIP::ابتدا اجازه دهید تعریف درستی از میهمانان VIP ارائه دهیم .

VIP مخفف کلمه Very Important Person میباشد .

به معنای لغوی افراد خیلی مهم .

در زیر نمونه هایی از افرادی که در این طبقه از میهمانان قرار میگیرند نام برده شده اند:

زوج هایی که برای ماه عسل به هتل مراجعه مینمایند

میهمانانی که از تجربه قبلی خود در هتل ناراضی بوده اند

مدیران عامل شرکت ها و …

ادامه مطلب