بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری بهداشت در هتل::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين موضوعاتي است كه در ھر فعالیت و جامعه ای مورد...
ادامه مطلب

هتل سبز چیست؟

هتل سبز چیست؟ هتل سبز چیست؟:: ابتدا با این تعریف شروع میکنیم : معنای”سبز” بودن یک هتل چیست ؟ این کلمه به معنای مسئولیت محیطی برای کم کردن تاثیرات محیطی در خرید، کارها و مدیریت...
ادامه مطلب