مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟

مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟ مدیریت بر درآمد در هتل به چه معناست؟::این مفهوم یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در مدیریت هتلداری محصوب می شود. اجازه دهید ابتدا یک تعریف...
ادامه مطلب

وظایف خانه دار در هتل ها چیست؟

وظایف خانه دار در هتل ها چیست؟ وظایف خانه دار در هتل ها چیست؟::خانه داري در هتل کار بدني بسيار سخت و طاقت فرسايي است که معمولا به خانم ها واگذار  می شود. حیطه مسئولیت...
ادامه مطلب