بهداشت در هتل

بهداشت در هتل و نقش آن در هتلداری

بهداشت در هتل::رعايت اصول بھداشتي به عنوان خط اول پیشگیري از بیماري ھا , يكي از مھمترين موضوعاتي است كه در ھر فعالیت و جامعه ای مورد توجه عموم قرار ميگیرد و همگان برای تحقق آن تلاش می کنند.

اين توجه در صنعت ھتلداري اھمیت زيادي دارد، تا جايي كه ميتوان ادعا نمود تمام انرژيي كه صرف جذب يك مسافر شده و كلیه ھزينه ھايي كه صرف جلب رضايت وي ميگردد، با يك خطاي بھداشتي به خطر افتاده و ضمن تھديد سلامت گردشگران، خسارت جبران ناپذيري به ھتل و صنعت گردشگري وارد مي نمايد.

لذا ھمان طور كه امنیت و آرامش يكي از مھمترين نكات جذب گردشگر و افزايش درآمد در ھتلداري ميباشد، مقوله بھداشت و سلامت نیز به ھمین اندازه مھم بوده و برای گردشگران دارای اهمیت ویژه ای است . از آنجايی كه ھتل شامل مجموعه هایي از قبیل واحدھاي صنفي مختلف مانند آشپزخانه ، رستوران ، قنادي ، قصابي ، بخش اقامتي و … ميباشد، از نظر بھداشتي بسیار حايزاھمیت بوده و ھر يك از واحدھا خود نیاز به مدیزیت بهداشت جداگانه ای دارند که به طور تخصصي نبه ارزيابي و شناسايي مخاطرات بھداشتي بپردازند و در روند حفظ و ارتقاي سلامت میھمانان و كاركنان صنعت ھتلداري موثر باشند .

بهداشت و ايمني درهتل به مجموعه شرايط كمي و كيفي گفته ميشود كه تحت آن شرايط نيازمندي هاي اساسي جسمي وروحي مهمانان تامين شده تا از بروز بيماري هاي واگير دار  وحوادث تا حد امكان جلوگيري بعمل مي آيد.

مسائل ايمني وبهداشت به دو گروه تقسيم ميشود:

الف : مسائلي كه كاركنان براي حفظ سلامتي خود بايد رعايت كنند.

ب : مسائلي كه كاركنان براي حفظ سلامتي مهمانان بايد رعايت كنند.

مهمترين اصول بهداشت محيطی هتل ها عبارتند از :

  • تامين آب مصرفي
  • بهداشت اماكن
  • سيستم جمع اوري ودفع زباله وفاضلاب
  • مبارزه باحشرات موذي وجوندگان

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *